EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR. 1024 683 demirgemicilaw

EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR.

Millet; aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek v.b.’nin çoğunluğunda, birliği olan insan topluluğu, ulus, halk’tır.
Egemenlik; hükümranlık, hâkimiyettir.
Tiran; siyasal gücü zorla ele geçirerek hükümdar olup, hakimiyet kurandır,
Hükümdar; padişah, kral, hakan gibi taht sahibi devlet başkanıdır,
Monark; siyasi otoritenin miras yolu ile bir kişinin üzerinde toplandığı ve devredildiği devlet düzeni başkanıdır,
Aristokrasi; ekonomik, toplumsal ve siyasal gücün soylular sınıfının elinde bulunduğu yönetim biçimidir,
Soylu; bazı ayrıcalıklara sahip olan ve özel unvanlar taşıyan kişidir,
Cumhuriyet; milletin, egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu yetkili organlar vasıtasıyla kullandığı yönetim biçimidir,

Demokrasi; millet’in egemenliği temeline dayanan yönetim biçimi,
Milletin Egemenliğinin “temsili” veya “temsil yetkisi” sadece bir organa ait olursa; egemenlik bazı ayrıcalıklara sahip olan ve muhtemelen özel unvanlar taşıyan, ekonomik, toplumsal ve siyasal güce kavuşmuş “sonradan soylular” sınıfının eline geçer.
Demokrasi veya Cumhuriyette temsil yetkisinin bir bütün olarak sadece seçilmişler kuruluna (meclis – senato – yasama organı v.b) ait olması ve/veya bu kurulda birleştirilmesi egemenliği kısıtlar ve önce Soylu, devamında Tiran, devamında Hükümdar ve daha da devamında Monark, devlet başkanı olur.
Seçim/demokrasi veya cumhuriyet tek başına milletin kayıtsız şartsız egemen olmasına sebebiyet sağlamadığından ancak; Cumhuriyete dayalı demokrasi, millet egemenliğinin kayıtsız şartsız olduğu düzeni sağlar…
Cumhuriyet’e dayalı demokrasi de, egemenlik yetkili ve belirlenmiş ve birbirine eşit ve birbirinden bağımsız, birden fazla, en az üç organ (Yasama – Yürütme – Yargı) eliyle kullanır.

– Yasama yetkisi millet adına meclisinindir.
– Yürütme yetkisi ve görevi Devlet Başkanı ve İcra Kurulu tarafından Toplum sözleşmesine uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir.

– Yargı yetkisi, milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır.

Yasama, Yürütme ve Yargı organlarının yetkilerinin ve üyelerinin tamamını, yasalar düzenleyerek milletin doğrudan ve/veya dolaylı katılımı ile yapılan seçimlerle belirlemesi Cumhuriyete ve Demokrasisine uygun olur…
Yasama, Yürütme ve Yargı organlarından birinin yetkilerini ve üyelerini diğer organ üyelerine belirletmek/seçtirmek ve hatta organlar arasında ast/üst “algılamasına sebebiyet” verecek usuller yaratmak, kayırsız şartsız millet egemenliğine muhalefet ve, “devletin bağımsızlığını zayıflatmak veya birliğini bozmaktır”.

TCK Madde 302…

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.