[vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_column_text]

İCRA & İFLAS HUKUKU

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]

Bilgi işlem ve haberleşme teknolojisinde yaşanan hızlı değişim, gelişim ve sektörel liberalleşme ile birlikte piyasalar arasındaki sınırların kalkması ve dünyanın tek bir global pazar haline gelmesi, piyasadaki işlemlerin hukuksal boyutlarında önemli değişiklikleri gündeme getirmiştir. Bütün bu gelişmeler, özellikle İstanbul ve Ankara gibi ticaret yoğunluğunun yaşandığı merkezlere sahip Türkiye’nin de bir finans merkezi olması sonucu doğurmuş ve bu durum, şüphesiz bankacılık ve finans sektörünün ve uygulanacak hukukunun önemini artırmış, gelişimine pozitif yönlü bir ivme kazandırmıştır.

Ekonominin harekete geçirilmesi, ekonomik kaynakların dağıtımı ve günlük finansal işlemlerin yapılması bankalar aracılığıyla yapılmaktadır; çünkü bankalar, devletin kamu hizmeti için hazineye gelir sağlamak amacı ile çıkardığı tahvil ve bono gibi finans araçlarını satın alarak devleti kredilendirmekte veya bunların yatırımcılara satışında aracılık yapmakta; büyük, orta ve küçük boy ticari kuruluşlara nakdi ve itibari kredi sağlayarak ekonominin dinamizmini oluşturmakta; toplumu oluşturan bireylere kredi kartı, tüketim kredisi vererek veya bankomatlar ile bireylerin günlük ihtiyaçlarının karşılanmasında olanaklar sağlamaktadırlar. Bunlar açık bir biçimde bankacılık faaliyetinin ekonomik ve sosyal alanda önemli bir yeri olduğunu göstermektedir.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_column_text]

TİCARET HUKUKU

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]

Gerçek veya tüzel kişi tacirlerin ve esnaflara 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu kapsamında danışmanlık ve ihtilaflarda vekillik hizmetleri verilmektedir. Danışan tacir ve esnafların güncel mevzuata uygun şekilde hem iç hem dış ilişkilerini düzenlemek, ticari ilişkilerinde menfaatlerine en uygun şekilde sözleşmelerinin kurulması,uygulanması ve sonlandırılması hususunda tüm işlemlerin yürütülmesi adına gerekli önlemleri almak, düzenlemeleri yapmak ve devamını sağlamak adına çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca Şirketler Hukuku kapsamında, yönetim kurulu, icra kurulları ve diğer tüm birimlerin doğru ve yasaya uygun şekilde işlemlerini yürütmesi hususlarında kapsamlı danışmanlık hizmetleri verilmekte, son yasal düzenlemeler çerçevesinde tüm sözleşmeler ve uygulamalar revize edilmekte , denetimleri sağlanmaktadır.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_column_text]

İŞ HUKUKU

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]

İşçi-işveren ve işçi-işveren sendikalarının iş sözleşmelerinden kaynaklanan ilişkilerinde kanun ve nizamnamelere uygun olarak düzenlenmesi, oluşacak ihtilaflarda öncelikle arabuluculuk yolu ile müvekkil menfaatlerine uygun çözüme ulaşmak,mümkün olmaz ise kanun yollarına başvurarak ihtilafların çözümünün sağlanması tarafımızca yürütülmektedir. Bu bağlamda danışanlarımızın  çalışanları ile gerçekleştirmiş olduğu iş sözleşmelerinin yasaya ve içtihatlara uygun şekilde revize edilmesi,sözleşmelerinin yürürlüğü ve sonlandırılması, iş veren ve işçi haklarının müvekkilinin menfaatleri göz önünde bulundurularak yerine getirilmesi konularında hukuki danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_column_text]

MEDENİ HUKUK

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]

Aile Hukukuna ilişkin ihtilaflarda, Kişiler Hukukuna ilişkin ihtilaflarda ,Eşya Hukukuna ilişkin ihtilaflarda,Miras Hukukuna ilişkin ihtilaflarda danışmanlık ve hukuki takip hizmetleri verilmektedir.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_column_text]

VERGİ HUKUKU

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]

Gelir Vergisi,Kurumlar Vergisi,Katma Değer Vergisi,Özel İşlem Vergisi,Motorlu Taşıtlar Vergisi ve benzer diğer vergiler çerçevesinde idarece yapılan tarh,tahakkuk,tahsil ve ceza uygulamalarından kaynaklanan hukuki uyuşmazlıklarda uzlaşma veya dava yoluna başvurulması, – Vergisel planlamaların hukuki boyutları ve vergi denetimlerine yönelik hukuki destek sağlanması gibi konularda çalışmalarımız tarafımızca titizlikle yürütülmektedir.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_column_text]

SİGORTA HUKUKU

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]

Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi, Sigorta şirketlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde rücuen tazminat taleplerinin hukuki süreçlerinin takibi,Sigortacılık alanına ilişkin idari kurumların uyguladıkları işlemlere yönelik gerekli hukuki başvuruların yapılması ve dava takibi tarafımızca yürütülmektedir.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]